Despre

În hotarul satului au fost identificate două villae rusticae:

1. În punctul „Crişeni“, într-o vale ce se deschide spre Someş, în apropierea drumului roman dintre Napoca şi Apahida, s-au descoperit substrucţii ale unei clădiri de epocă romană. Din ruine s-a scos un altar votiv închinat lui Silvanus de către sclavul Securus (CIL, III, 863=7661) şi tot de aici se menţionează un sarcofag de piatră. Ansamblul descoperirilor semnalează cu multă certitudine o villa rustica.

2. În hotarul „Sub Berc“ a fost cercetată arheologic, în anul 1903, o villa rustica. Construcţia avea forma dreptunghiulară, cu dimensiunile 22,25 x 16,7 şi ziduri în tehnica opus incertum. Ea cuprindea cinci încăperi şi o posibilă curte interioară, atrium, cu un bazin impluvium. Materialul arheologic recoltat în timpul săpăturilor constă din cărămizi, ţigle, cuie, piroane, o verigă din fier şi ceramică romană provincială.

Sursa :Repertoriul aşezărilor rurale din Dacia romană